Leren is een makkie!
Home Inzicht in oorzaak en gevolg EHBH
Oorzaak gevolg kennis
Als jij niet weet dat de kip voor het ei komt, dan ontbreekt het je aan kennis over oorzaak en gevolg. Als je niet weet dat een vrucht er niet komt als de bij de bloem niet bevrucht heeft, dan zit je in de penarie. Dus: in de juiste volgorde zetten van je platte kennis geeft weer meer inzicht. Je hebt dan begrip van hoe de dingen in de wereld werken.
     

Tips van Brilster
Tip 1
Gebruik in samenvattingen pijlen om oorzaak en gevolg te laten zien:
Oorzaak = bij bezoekt bloem Gevolg = vrucht
Oorzaak = kip legt ei Gevolg = kip gaat broeden Gevolg = nieuwe kip (of haan).
In dit laatste voorbeeld hebben we een ketenredenering: van het één komt het ander, een gevolg is weer oorzaak voor een nieuw gevolg.
Ook mogelijk is dat één oorzaak meerdere gevolgen heeft:
  Tip 2
Voor meer inzicht in oorzaak en gevolg: doe je alsof je een detective bent. Door jezelf af te vragen:
  • Wat kwam er eerst?
  • Waardoor gebeurde dit?
  • Wie veroorzaakte dit?
  • Welke idioot heeft dit gedaan?
  • Wanneer kan zoiets gebeuren?
  • Hoe kwam dit?
Zie ook vragen kaarzetten