Leren is een makkie!
Home Denken en Doen EHBH

De stratenmaker en het jongetje

Op een mooie, zonnige dag was de stratenmaker bezig met een heel ingewikkeld klusje. Hij moest vierkante stenen in een bocht leggen met een recht randje. Steeds hield hij dan een klein gaatje over. Hij sloeg dan een steen in stukken en paste ze er één voor één in.
Naast hem zat een jongetje van een jaar of zeven aandachtig naar dit alles te kijken. Op een gegeven moment had de stratenmaker al 4 stukken geprobeerd, die maar niet wilden passen. Plotsklaps zei het jongetje: "die steen moet je hebben", terwijl hij wees naar een stuk dat vlak naast de stratenmaker lag. Tot diens grote verbazing paste het stuk precies!

Moraal van dit verhaal?
Je kunt iets op twee manieren voor elkaar krijgen:
  • eerst doen, dan denken
  • of juist andersom: eerst denken en dan doen
De stratenmaker probeerde uit of een stuk paste, het jongetje bekeek de stukken om te zien of ze pasten.

Tips van Brilster
Slimmer worden?
Behendiger worden?
Denk nog meer na en stel jezelf vragen.
Oefening baart kunst: geef niet te snel op als het even niet lukt.
Tegelijk denken én doen leert het snelst Maak een K>Weet>Al>Prent.