Leren is een makkie!
Home Tijd voor werkwoorden EHBH

Iets wat je goed begrijpt is veel beter te onthouden dan iets wat je niet zo goed snapt.
Ook geldt: je begrijpt én onthoudt dingen beter als je een beeld erbij hebt.

We geven hieronder een voorbeeld van de twee Engelse tijden Past Continuous en Past Simple.


?!?!?! Stap 1 - Goed begrijpen
Bekijk de lesstof goed en pak er een voorbeeld bij.

!!!!!!! Stap 2 - Goed onthouden met een plaatje

Maak een tijdschema voor jezelf. De Past Continuous en Past Simple gebruiken we om gebeurtenissen uit het verleden te beschrijven:

Past Continuous - iets was continu aan de gang: ... je vader was aan het koken, ...

... your father was cooking ... Koken

Past Simple - ineens gebeurde iets nieuws: … toen de kat op het fornuis sprong.

 when the cat jumped on the kitchen stove. Koken

Ezelsbruggetje: Is het niet simple dat er bij de Past Simple maar 1 werkwoordsvorm staat?

Stap 3 - Oefenen!

Werk nog een paar voorbeelden net zo uit als hierboven, plaats ze in het schema en oefen met zinnen.

Stap 4 - kun je het nu dromen?

Overhoor jezelf, doe de het L.U.K.T. me test bij voorkeur met opdrachten uit het boek.