Leren is een makkie!
Home Beter scoren met overhoren EHBH

Dat weten wij allang, maar nu is het zelfs wetenschappelijk bewezen:


Overhoringen en proeftentamens zijn niet alleen goed om kennis te testen. Ze vormen ook een krachtige manier om het geheugen te versterken, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

De volgende dag werden alle studenten overhoord over de toekan. De studenten die de dag ervoor getest waren, deden het stukken beter dan degenen die naar huis waren gegaan of juist langer hadden mogen doorstuderen. Ook vragen die de dag ervoor niet gesteld waren, beantwoordden zij beter. Alleen het ophalen van informatie uit het geheugen zorgt er dus voor dat ook andere gerelateerde kennis uit het brein een 'boost' krijgt, zodat de stof beter wordt herinnerd.

(*Bron: Psychologiemagazine Februari 2007)

Overhoor jezelf dus met de het L.U.K.T me test


©Scolly