Home Sleutelen met woorden (4) EHBH
Hoe vind je goede sleutelwoorden?

Brilster
Tips van Brilster
Tip 1
Gebruik de 5xW+H-vragen
  • Waar gaat de tekst over?
  • Wie spelen de hoofdrol?
  • Wat gebeurt er?
  • Wanneer gebeurt dat?
  • Hoe gebeurt dat?
Tip 2
Gebruik de het-LUKT-me test

L
U

K

T
eg het stukje even weg
itproberen: kijk of je alles nog weet met de door jou gekozen sleutelwoorden.
laar? Controleer of je niets vergeten bent.
Heb je alle belangrijke dingen te pakken?
est jezelf morgen nog een keer.


Tip 3
Een goed gekozen sleutelwoord roept de filmbeelden of het verhaaltje op.